הפרדת מים בקואלסר PTU

טכנולוגיית טיהור השמן של חברת CJC Denmark מתבססת על שיקוע מים בקואלסר. מערכת מובנית הכוללת משאבה, מסדר מסנני עומק וקואלסר שמשקע את המים אל מחוץ לשמן. יכולת נוספת של המערכת- סינון זיהום חלקיקי ברמת סינון של 3 מיקרון. קיים מגוון רחב של מערכות סינון וגודלן מותאם לנפחי השמן ורמת הזיהום.

מערכות הסינון מתחברות כמעקף על מיכל השמן (Off Line) ללא צורך להשבית את הייצור.חברת 'פוזיטרון הנדסה' מחזיקה את כל מגוון המסננים במלאי.
במערכת PTU מותקנים מסננים מסוג BLA27/27, BLAT27/27, BLA15/25

תקלות שמן אופייניות להן מיועדת מערכת מפרדת השמן:

כאשר השמן עכור או השמן עם גוון חלבי, במקרים בהם יש עליית מפלס השמן במיכל. במקרים של חלודה במיכל השמן או שמן שנפסל על ידי מעבדה. ממצאי ברזל בשמן שמקורו בחלודה. כשמתערבב דלק עם מים או מים בסולר או מזוט עם מים. כששוקעים בתחתית המיכל שמן או נוזל שחור ומסריח. דיווח על שמן פסול, שמן שרוף, שמן מוקצף ושמן רטוב. דו"ח מעבדה על ppm מים גבוה בשמן, שמן מחומצן או שמן לאחר אחסנה ארוכה. כשנמדדת עלייה במוליכות החשמלית בשמן שנאים.