ווארניש, זיהום רך בשמן

מהו הווארניש ואיך נוצר:

ווארניש הוא זיהום רך שנוצר מהשמן עצמו, בעיקר בנקודות עבודה חמות במיוחד (Hot-Spots). הווארניש הוא תוצר לוואי של פגיעה מתמשכת באיכות השמן, הוא נמצא בצורה מומסת בשמן החם והוא בעל תכונת קוטביות חשמלית (פולאריות) בטבעו. למעשה מדובר במולקולות אורגאניות בעלות צד אחד טעון חיובי וצד שני טעון שלילי.

איך הווארניש מזיק למכונה:

 • ווארניש מצטבר בכל מקום אליו מגיע השמן, כולל על חלקים נעים. הווארניש אוסף אליו זיהום חלקיקי והופך להיות הגורם שמשחיז והורס את החלקים.
 • הווארניש מצטבר ומתקשה במיוחד באזורים קרים. הוא מצפה את דפנות צנרת השמן במחליף החום ומוריד מאוד את יעילותו.
 • הווארניש מתקשה כשהמכונה מתקררת, למשל בזמן הפסקת ייצור, וגורם להיתפסות שסתומים כשמנסים להפעילה מחדש.

איך בודקים ווארניש וכמה נחשב למזיק:

רמת הווארניש בשמן נבדקת במעבדה בשיטת Membrane Patch Colorimetric ומדווחת ביחידות MPC.

רמות של עד MPC15 הן תקינות ורמות של מעל MPC30 מחייבות טיפול.

הקושי שבהוצאת הווארניש:

כל עוד השמן נמצא בטמפ' של מעל 40 מעלות הווארניש מומס בו ולא ניתן לסינון במסננים הרגילים. 

מקובלות ארבע דרכים להוצאת הווארניש

 • סינון אלקטרוסטטי electrostatic filter (חברת Kleentek)
  השמן זורם בין אלקטרודות והזיהום החלקיקי נטען חיובי ונתפס במסנן הטעון שלילי.
  חיסרון שיטה זו הוא ביעילות נמוכה בהוצאה של זיהום רך המומס בשמן, יכולת אגירת ווארניש מוגבלת ויעילות נמוכה בנוכחות של מים בשמן.

 • סינון של צבירי חלקיקים balanced charge agglomeration (חברת ISOPur)
  זרם השמן מחולק לשניים, חציו נטען חיובי וחציו נטען שלילי. כשהזרם מתאחד נדבקים החלקיקים זה לזה, ו'גדלים' לממדים שמאפשרים היתפסות במסנן.
  חיסרון שיטה זו הוא ביעילות נמוכה בהוצאה של זיהום רך המומס בשמן, יכולת אגירת ווארניש מוגבלת ויעילות נמוכה בנוכחות של מים בשמן.

 • סינון ב'כדוריות ספיגה' electrophysical separation process (חברות Fluitec, EPT)
  השמן זורם דרך מדיה של כדוריות העשויות מחומר שסופח אליו גם זיהום חלקיקי וגם זיהום מומס.
  חיסרון שיטה זו הוא שגם תוספי השמן עלולים להיספח למסנן.

 • ווארניש בקירור: השיטה של CJC

עקרון העבודה של VRU (Varnish-Removal-Unit) של חברת CJC- קירור השמן לפני כניסתו למסנן. במערכת שלוש דרגות של קירור המביאות את השמן לטמפ' של 4 מעלות צלסיוס. בטמפ' זו הווארניש מתקשה ונתפס במסנן. בדרכו החוצה מה VRU השמן מחומם בחזרה.

יתרונות שיטה זו הם יכולתה לספוח גם זיהום חלקיקי וגם זיהום רך או מומס, שיטת סינון זו אינה פוגעת בתוספי השמן ובשיטה זו ניתן להשתמש במסננים גדולים ובכך לקבל יכולת אגירה גדולה של ווארניש.