טיפול בסולר וניקוי מיכלים

חברת פוזיטרון הנדסה בע"מ מתמחה בעבודות טיפול בסולר וניקוי מיכלי סולר.

סינון וריענון סולר-

חברת פוזיטרון הנדסה מספקת מערכות לסינון מים, בקטריות זיהום חלקיקי. הסינון מתבצע במערכת  HDU מובנית עם משאבה ומסדר 'מסנני עומק' של חברת CJC Denmark. המסננים בעלי יכולת אגירה של 4 ק"ג זיהום כל אחד. קיים מגוון רחב של מערכות סינון וגודלן מותאם לנפח מיכלי הסולר.

בסיום השירות תישלח דגימת סולר למעבדת דלקים לאישור של תקינות הסולר ועמידתו בתקנים.

ניקוי מיכלי סולר- השרות כולל שאיבת הסולר אל מיכל חיצוני שמסופק על ידינו וניקוי מכאני של תחתית ודפנות המיכל. עובדי החברה מצויידים בכל הדרוש לכניסה למיכלים- אישורי בטיחות 'חלל מוקף', ציוד נשימה, אוורור, חילוץ, תאורה, גלאי גזים וכו'.

ריענון או סינון או טיהור סולר או דיזל או דלק אחר נעשה על ידי שיחזור  למצבו המקורי צלול ובהיר. כדי לשקם שיקום במצב של התפרקות התחמצנות חלודה במיכל בטנק, יש לטפל בסולר. בקטריות פיתוח מואץ של גידולים ביולוגיים במיכלים זיהום פטריות עובש, לכלוך משקעים מים חופשיים או מומסים תחתית חלקיקים מוצקים חלקית ג'לי ריח רע צבע חום, הם תופעות שמדווחות בדיקת מעבדה. מעבדות כ מכון הנפט, המבדקה הכימית, פי אם די אס, אי סי טי, בודקים דלקים דלק סילוני דס"ל נפט קרוסין. במיכלי סולר לשעת חרום יש להוציא דגימות סולר. זיהומים תכולת מים סולר חום מסריח פי פי אם PPM גבוה, דלק לא צלול צפיפות שונה דרישת התקן סולר תחבורה, גורם היסתמות סתימה מסננן מסננים פילטר פילטרים ותקלות אינג'קטורים ובמערכת הזרקת דלק.