מים בשמן

זיהום בשמן הוא הגורם ל 80% מתקלות המכונה. מים בשמן הוא הזיהום הנוזלי הנפוץ ביותר. מקורות אופייניים לחדירת מים לשמן הינם נזילות קיטור אל תוך המיסבים, נזילות במחליפי חום, לחות מהאוויר, אטימה לקויה ומילוי בשוגג. חברת פוזיטרון הנדסה מספקת פתרונות הוצאת מים משמן.

ספיגת מים במסננים

הפרדת מים בקואלסר

ייבוש מים בוואקום

ספיחת מים באוויר יבש

מערכות הסינון מתחברות כמעקף על מיכל השמן (Off Line) ללא צורך להשבית את הייצור.

תקלות שמן אופייניות להן מיועדת מערכת מפרדת השמן
כאשר השמן עכור או השמן עם גוון חלבי, במקרים בהם יש עליית מפלס השמן במיכל. בעיקר בטורבינת קיטור, טורבינה קיטורית, במקרים של חלודה במיכל השמן או שמן שנפסל על ידי מעבדה. ממצאי ברזל בשמן שמקורו בחלודה. כשמתערבב דלק עם מים או מים בסולר או מזוט עם מים. כששוקעים בתחתית המיכל שמן או נוזל שחור ומסריח. דיווח על שמן פסול, שמן שרוף, שמן מוקצף ושמן רטוב. דו"ח מעבדה על ppm מים גבוה בשמן, שמן מחומצן או שמן לאחר אחסנה ארוכה. כשנמדדת עלייה במוליכות החשמלית בשמן שנאים.