ספיגת מים במסננים

מערכת המתבססת על טכנולוגיית מסנני עומק של חברת CJC Denmark. מערכת מובנית הכוללת משאבה ומסדר מסנני עומק שסופגים מים מהשמן. המסננים בעלי יכולת ספיגה של 4 ליטר מים כל אחד.

יכולת נוספת של המערכת- סינון זיהום חלקיקי ברמת סינון של 3 מיקרון.

מערכות הסינון מתחברות כמעקף על מיכל השמן (Off Line) ללא צורך להשבית את הייצור.

מערכות הסינון מתחברות כמעקף על מיכל השמן (Off Line) ללא צורך להשבית את הייצור. תקלות שמן אופייניות להן מיועדת מערכת מפרדת השמן: כאשר השמן עכור או השמן עם גוון חלבי, במקרים בהם יש עליית מפלס השמן במיכל. במקרים של חלודה במיכל השמן או שמן שנפסל על ידי מעבדה. ממצאי ברזל בשמן שמקורו בחלודה. כשמתערבב דלק עם מים או מים בסולר או מזוט עם מים. כששוקעים בתחתית המיכל שמן או נוזל שחור ומסריח. דיווח על שמן פסול, שמן שרוף, שמן מוקצף ושמן רטוב. דו"ח מעבדה על ppm מים גבוה בשמן, שמן מחומצן או שמן לאחר אחסנה ארוכה. כשנמדדת עלייה במוליכות החשמלית בשמן שנאים.