שאיבות שמנים וניקוי מיכלים

חברת פוזיטרון הנדסה בע"מ מתמחה בעבודות ניקוי מיכלים- בתחנות כוח, במכונות הזרקת פלסטיק, במכבשים, בגירים, במיסבים גדולים, במיכלי סולר וכדומה. שרות החלפת השמן כולל אספקת מיכלים או קוביות ריקות ונקיות, צנרת גמישה בכל אורך, משאבות, מסננים, סולבנטים ושאר כל הציוד הנדרש לביצוע ניקוי המיכל והטיפול בשמן. עובדי החברה מצויידים בכל הדרוש לכניסה למיכלים- אישורי בטיחות 'חלל מוקף', ציוד נשימה, ציוד אוורור, ציוד חילוץ, תאורה, גלאי גזים וכו'.

השרות כולל: ריקון ושאיבת השמן, פתיחת המיכל, כניסה למיכל וניקיון יסודי.
שרותים נוספים שחברת פוזיטרון הנדסה מגישה בתעשיות אלו הם:

איתור וטיפול בנזילות, החלפת מסננים, טיפולים שוטפים וטיפול שנתי.

איך מרוקנים שואבים שאיבות שמן, שאיבת שבבים או ריקון מיכל או מאצרה או אגן שמן שרוף. כשיש צורך בהורקת שמן או להוריק אותו לקראת פינוי שמן.